שאלות ותשובות

1. מדוע אסור לבנות סוכה תחת סוכה?
א. כדי שייראו את הכוכבים בתחתונה   ב. כי היושבים למעלה חוצצים בין הסוכה התחתונה לבין השמים   
ג. כי התורה כתבה "בסכת" כתיב חסר,  ללמד שיהיה רק סכך אחד מעל הראש.

2. האם מותר לבנות סוכה בחול-המועד?
א. מותר רק אם בנה לפני החג ונפלה    ב. מותר אפילו אם לא עשה סוכה, ואפילו במלאכות גמורות  
 ג. מותר אפילו אם לא עשה סוכה, אבל במקרה כזה רק במלאכה שאינה גמורה.

3. האם מותר לקחת קרשים בלי רשות לבנות מהם סוכה?
א. אסור, זה גזל ולא ייצא ידי חובה.   ב. תלוי : אם מתכוון להחזיר בסוף  ימי סוכות,  מותר ואם לא – אסור.   
ג. .אסור לכתחילה,  אבל בדיעבד שבנה סוכה כזו יכול לברך עליה.

4. ענפים עם פירות האם מותר לסכך בהם?
א. אם קטף לאכילה אסור ואם קטף לסכך מותר.   ב. אם העלים והידיים מרובים מהפירות וקטף לסכך מותר.  
 ג. אם העלים והידיים מרובים מהפירות וקטף לשם אוכל –כשר .

5. האם הדפנות של הסוכה יכולות להיות מסדינים?
א. לא,  ואפילו כשהם קשורים, שמא ינתקו הקשרים .   ב. אם הם קשורים היטיב באופן שלא ינועו ג' טפחים –מותר.  
 ג. אם הם קשורים בג' טפחים התחתונים –מותר.  

6. סוכה שסככה עבה מה דינה?
א. אם לא נראים כוכבים בתוכה – פסולה.    ב. אם לא ירדו גשמים לתוכה – פסולה.    ג. בדיעבד תמיד  כשרה.

7. האם מותר לכתחילה לסכך בקנים עגולים חלולים:
א. לא, מפני שהחללים יכולים לקבל מים, וזה נקרא דבר מקבל טומאה.   ב. תלוי, אם עברו בקנים מים – אסור, ואם לא עברו- מותר.  
 ג. כן מפני שכך ה' ברא אותם מתחילת בריאתם.

8. סוכה העומדת במקום שרוח מצויה תעיף את הסכך, אלא שיש קיר לידה המסתיר את הרוח, האם היא כשרה ?
א. לפי החזו"א כשרה ולפי המשנ"ב פסולה    ב. לפי המשנ"ב כשרה ולפי החזו"א פסולה   
ג. לכו"ע זה כשר, דסוף סוף הרוח לא תוכל להעיף

9. סוכה שיש למטה חצי צל וחצי שמש בדיוק, האם היא כשרה?
א. פסולה.   ב. כשרה בתנאי שלמעלה בסכך צילתה מרובה מחמתה.   ג. כשרה בתנאי שישב בחלק המוצל ולא בחלק השמש.

10. מה זה "מעמיד דמעמיד" ?
א. הדבר שמעמיד את הדבר שמעמיד את הסכך ב. הדפנות שהם מעמידות את מסגרת הסכך    ג. המסגרת של הסכך שעליה מונח הסכך.

דף הבית | אודות | מוצרים | מחירון | סניפים | שאלות נפוצות | המלצות | מן העיתונות | מבצעים | הלכות סוכה | צרו קשר


בניית אתרים | קידום אתרים בגוגל | מדריך עסקים | בתי עסק | בתי עסק | קידום אתר | Copyright © 2001-2019 NetStyle. All rights reserved

Google Analytics Alternative